HAI PHUONG COMPANY LIMITED

Management and exploitation of crew members

16:02:50 26/12/2016 View 7037 Font Size

Model.C_Title
Mục lục

Với phương châm phát triển bền vững , đội ngũ thuyền viên có một vai trò quan trọng và chủ chốt trong sự phát triển của đội tàu. Thấu hiểu được vai trò đó, Hải Phương đã và đang luôn luôn đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ thuyền viên, tạo nên tác phong làm việc chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng mọi yêu cầu vận tải trong nước và quốc tế.

service Other:

Shipping agent

26/12/2016 7387

Sea transport

26/12/2016 7931

0912402606
messenger icon