HAI PHUONG TRANSPORT COMPANY LIMITED

Tàu Hạng Nhất

OCEAN 19

20/07/2021 Tàu Hạng Nhất Administrator

DWT: 7165MT
BUILT: 2013
CLASS: VR
FLAG: VIET NAM
HAI PHUONG 86

25/06/2021 Tàu Hạng Nhất Administrator

DWT: 28,193
BUILT: 2010
CLASS: NK
FLAG: PANAMA

 

PACIFIC 68

30/06/2019 Tàu Hạng Nhất Administrator

DWT: 8500 MT
BUILT: 1998
CLASS: OMCS
FLAG: PANAMA
HAI PHUONG STAR

26/12/2016 Tàu Hạng Nhất Administrator

DWT: 32139MT
BUILT: 2008
CLASS: VR-NK
FLAG: VIET NAM

Tàu Hạng Hai

HAI PHUONG SUN

21/07/2021 Tàu Hạng Hai Administrator

DWT: 4373 MT 
BULT: 2008
CLASS: VR
FLAG: VIET NAM
HAI PHUONG OCEAN

07/12/2018 Tàu Hạng Hai Administrator

DWT: 4373 MT 
BULT: 2008
CLASS: VR
FLAG: VIET NAM
VICTORIA 82

26/12/2016 Tàu Hạng Hai Administrator

DWT: 5234MT
BUILT: 2013
CLASS: VR
FLAG: VIET NAM
Hải phương sky

26/12/2016 Tàu Hạng Hai Administrator

DWT: 4902MT
BUILT: 2008
CLASS: VR
FLAG: VIET NAM 
0912402606
messenger icon