CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG

Dịch vụ hàng hoá

16:03:22 26/12/2016 Lượt xem 6976 Cỡ chữ

Model.C_Title
Mục lục
      Trong những năm vừa qua , Công ty TNHH Vận Tải Hải Phương không ngừng phát triển khả năng chuyên chở của mình tại thị trường nội địa và Quốc tế với đa dạng các loại hàng hóa như 
- Trang thiết bị , máy móc
- Nguyên liệu như Thép, Gang thỏi, Xi măng, Than ...
- Hàng nông sản như gạo, ngô, tinh bột , phân bón, thức ăn gia súc gia cầm...

Cần thuê tàu vận chuyển:
1. Vận chuyển tôn cuộn/ thép dây Sơn Dương - Phú Mỹ/ HCM:
– Hàng hóa : Tôn cuộn/ thép dây
– Khối lượng hàng năm :2.000.000 tấn/năm
– Khối lượng hàng chuyến :5.000 tấn – 30.000 tấn / chuyến
– Thời gian xếp hàng : hàng tháng, theo laycan tàu mở
– Cảng xếp hàng : Cảng Sơn Dương
– Cảng dỡ hàng : Phú Mỹ/ HCM 
– Mức xếp/dỡ hàng : 5000 Tấn / ngày 
– Cước phí : tùy theo thỏa thuận từng thời điểm và từng loại tàu
– Các điều khác : theo thông lệ và sự thỏa thuận

2. Vận chuyển tôn cuộn/ thép dây Sơn Dương - Long An:
– Hàng hóa : Tôn cuộn/ thép dây
– Khối lượng hàng năm :300.000 tấn/năm
– Khối lượng hàng chuyến :5.000 tấn 
– Thời gian xếp hàng : hàng tháng, theo laycan tàu mở
– Cảng xếp hàng : Cảng Sơn Dương
– Cảng dỡ hàng : Thiên Lộc Thành - Long An  
– Mức xếp/dỡ hàng : 3000 Tấn / ngày 
– Cước phí : tùy theo thỏa thuận từng thời điểm và từng loại tàu
– Các điều khác : theo thông lệ và sự thỏa thuận

3. Vận chuyển tôn cuộn/ thép dây Sơn Dương - Quy Nhơn:
– Hàng hóa : Tôn cuộn/ thép dây
– Khối lượng hàng năm :200.000 tấn/năm
– Khối lượng hàng chuyến :5.000 - 10.000tấn 
– Thời gian xếp hàng : hàng tháng, theo laycan tàu mở
– Cảng xếp hàng : Cảng Sơn Dương
– Cảng dỡ hàng : Quy Nhơn
– Mức xếp/dỡ hàng : 3000 Tấn / ngày 
– Cước phí : tùy theo thỏa thuận từng thời điểm và từng loại tàu
– Các điều khác : theo thông lệ và sự thỏa thuận

4. Vận chuyển tôn cuộn/ thép dây Sơn Dương - Đà Nẵng:
– Hàng hóa : Tôn cuộn/ thép dây
– Khối lượng hàng năm :200.000 tấn/năm
– Khối lượng hàng chuyến :5.000 tấn 
– Thời gian xếp hàng : hàng tháng, theo laycan tàu mở
– Cảng xếp hàng : Cảng Sơn Dương
– Cảng dỡ hàng : Đà Nẵng
– Mức xếp/dỡ hàng : 3000 Tấn / ngày 
– Cước phí : tùy theo thỏa thuận từng thời điểm và từng loại tàu
– Các điều khác : theo thông lệ và sự thỏa thuận

5. Vận chuyển Gang thỏi Sơn Dương - Phú Mỹ/ HCM 
– Hàng hóa : Gang thỏi
– Khối lượng hàng năm :100.000 tấn/năm
– Khối lượng hàng chuyến :5.000 tấn 
– Thời gian xếp hàng : hàng tháng, theo laycan tàu mở
– Cảng xếp hàng : Cảng Sơn Dương
– Cảng dỡ hàng : Phú Mỹ/ HCM
– Mức xếp/dỡ hàng : 3000 Tấn / ngày 
– Cước phí : tùy theo thỏa thuận từng thời điểm và từng loại tàu
– Các điều khác : theo thông lệ và sự thỏa thuận 

Mọi thông tin xin liên hệ:

– Phó Giám đốc Kinh doanh:
Mr Trần Quang Trung– PGĐ: 0912 402 606
Email: fix@haiphuongship.com.vn

dịch vụ Khác:

0912402606
messenger icon