CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HẢI PHƯƠNG
HPC UNITY

17/08/2022 Tàu Hạng Nhất Administrator

DWT: 29,033
BUILT: 2011
CLASS: NK
FLAG: PANAMA
HPC FUTURE

05/03/2022 Tàu Hạng Nhất Administrator

DWT: 32816 MT
BUILT: 2010
CLASS: VR
FLAG: VIET NAM 
HPC ATLANTIC

05/03/2022 Tàu Hạng Nhất Administrator

DWT: 56064 MT
BUILT: 2013
CLASS: NK
FLAG: PANAMA 
HAI PHUONG STAR

26/12/2016 Tàu Hạng Nhất Administrator

DWT: 32139MT
BUILT: 2008
CLASS: VR-NK
FLAG: VIET NAM
HAI PHUONG 86

25/06/2021 Tàu Hạng Nhất Administrator

DWT: 28,193
BUILT: 2010
CLASS: NK
FLAG: PANAMA

 

HPC SUNRISE

30/06/2019 Tàu Hạng Nhất Administrator

DWT: 35152 MT
BUILT: 2011
CLASS: VR - NK
FLAG: VIET NAM 
HAI PHUONG 87

19/11/2021 Tàu Hạng Nhất Administrator

DWT: 32816 MT
BUILT: 2009
CLASS: VR - KR
FLAG: VIET NAM 

 

 

OCEAN 19

20/07/2021 Tàu Hạng Nhất Administrator

DWT: 7165MT
BUILT: 2013
CLASS: VR
FLAG: VIET NAM
0912402606
messenger icon