Tàu chở nhiều container nhất và có chiều ngang lớn nhất từ trước đến nay làm hàng tại Cảng Hải Phòng

Vietnamese English