Đội tàu

 • MV PACIFIC 68

  MV PACIFIC 68

  Đăng lúc 16:57:54 ngày 24/07/2018 | Lượt xem 47

  DWT: 8500 MT
  BUILT: 1998

  PANAMA

 • HAI PHUONG 28

  HAI PHUONG 28

  Đăng lúc 16:08:49 ngày 26/12/2016 | Lượt xem 361

  DWT: 2391MT
  BUILT: 2008
 • HAI PHUONG 45

  HAI PHUONG 45

  Đăng lúc 16:08:02 ngày 26/12/2016 | Lượt xem 381

  DWT: 2969MT
  BUILT: 2008
 • HAI PHUONG SUN

  HAI PHUONG SUN

  Đăng lúc 16:07:33 ngày 26/12/2016 | Lượt xem 361

  DWT: 4374MT
  BUILT: 2008
 • Hải phương sky

  Hải phương sky

  Đăng lúc 16:06:29 ngày 26/12/2016 | Lượt xem 336

  DWT: 4902MT
  BUILT: 2008

 • HAI PHUONG SEA

  HAI PHUONG SEA

  Đăng lúc 16:05:43 ngày 26/12/2016 | Lượt xem 316

  DWT: 4902MT
  BUILT: 2008
Vietnamese English